header-slideshow-8

YMHOLIADAU AM AELODAETH


Gobeithiwn y bydd y wybodaeth a ddarperir gan y wefanhon am fwriadau, amcanion a rhaglen gweithgareddau’r Cwmni yn ysgogi diddordeb pellach ar ran y darllenwyr.
Am ragor o wybodaeth a chyngor i’r sawl a ddymunantystyried gwneud cais am aelodaeth o’r Cwmni, dylidcysylltu a’r Clerc,
Christopher Dale, Ysw YH, MIH

Ffôn: 07879852853
Ebost: clerk@liverycompanywales.cymru