header-slideshow-8

Neges gan Feistr Blwyddyn y Jiwbilî

APÊL CODI ARIAN

Sefydlwyd Urdd Lifrai Cymru ym 1993 i hyrwyddo addysg, y celfyddydau, gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru. Yn 2013, cafodd yr Urdd, Siarter Frenhinol a’i ail-enwi fel Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru (CALC).

Yn wahanol i Gwmnïau Lifrai eraill, nid yw CALC yn gysylltiedig ag un grefft, masnach neu broffesiwn arbennig. Mae’n ymroddedig i gynorthwyo pobl ifanc ledled Cymru i ddatblygu eu doniau a’u sgiliau trwy raglen wobrwyo ysgoloriaethau a bwrsariaethau blynyddol i fyfyrwyr mewn ysgolion, prifysgolion a cholegau technegol, yn ogystal â phrentisiaid a phobl ifanc yn y lluoedd arfog.

Ariennir y rhaglen wobrau yn bennaf gan Ymddiriedolaeth Elusennol CALC a adeiladwyd ers sefydlu’r Cwmni trwy haelioni’r Lifreifwyr. Ers i’r gwobrau cyntaf gael eu rhannu ym 1995, mae rhaglen wobrau blynyddol y Cwmni wedi cynyddu’n raddol fel y nawr, rydym yn cynnig tua £ 40,000 i ryw 80 o bobl.

Yn ystod Blwyddyn Jiwbilî Arian sefydlu’r Cwmni, byddwn yn dathlu ein cyflawniadau hyd yn hyn. Mae hefyd yn amser i edrych ymlaen i’r dyfodol. Gyda’n Hapêl Codi Arian byddwn yn ymestyn allan i gymuned ehangach yng Nghymru ac yn gwahodd cymorth ariannol ychwanegol gan gylchoedd busnes, sylfeini a sefydliadau eraill sydd â diddordeb mewn hyrwyddo addysg yng Nghymru.

Ein nod yw codi lleiafswm o £100,000 ar gyfer “Gronfa Jiwbilî Arian” arbennig. Bydd swm o’r fath yn ychwanegu’n sylweddol at gronfeydd y Cwmni fel y gallwn ni fod yn hyderus yn y dyfodol o allu cynyddu nifer y gwobrau a wneir i bobl ifanc Cymru.

Mae’r llyfryn hwn yn cynnwys teyrngedau gan nifer o dderbynwyr gwobrau Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru dros y blynyddoedd diweddaf, sydd, yn eu geiriau eu hunain, yn disgrifio sut y mae eu bywydau wedi gwella trwy eu gwobrau CALC. Mae’r straeon o beth y mae’r gwobrau wedi golygu iddynt a sut maent wedi eu helpu nhw ar lwybrau eu gyrfa ddewisol, yn wirioneddol ysbrydoledig. Rydym yn gobeithio, yn y dyfodol, gyda’r arian ychwanegol y byddwn yn codi o’r Apêl Jiwbilî Arian, byddwn yn gallu cynyddu nifer y dyfarniadau a wnawn bob blwyddyn i bobl ifanc Cymru.

Os hoffech gyfrannu at gronfa apêl, gweler Tudalen 10, isod.

Yr Athro Gillian Davies, dl
Meistr
Cwmni Anrhydeddus Lifrai CymruLAUNCH OF SILVER JUBILEE
FUNDRAISING APPEAL ON SUNDAY 18 MARCH 2018

Saesneg yn unig...

ATLANTIC COLLEGE, ST DONATS

In April this year, the Worshipful Livery Company of Wales will celebrate the twenty-fifth anniversary of its foundation in 1993. On 18 March 2018, the Master of the Company took the opportunity of the CHARITY SPRING LUNCH PARTY to launch the SILVER JUBILEE FUNDRAISING APPEAL. The lunch took place at the spectacular venue provided by the Arts Centre at Atlantic College, St Donat's Castle CF61 1WF. A report on the Charity Lunch and the Awards made to two students of Atlantic College can be found here.

At the launch of the Silver Jubilee Appeal, the Master was joined by Captain Sir Norman Lloyd-Edwards, KCVO, GCStJ, RD, Founder Master of the Company in 1993, Stuart Castledine, Chairman of the Charity Committee and D H Thomas CBE, GSStJ, LLD, DL who has kindly taken on the Chairmanship of a small special ad hoc Committee to co-ordinate and monitor the Silver Jubilee Appeal. The aim of the appeal is to augment the Charitable Trust Fund by at least £100,000. All Liverymen have meanwhile received a letter from the Master, Sir Norman and Stuart Castledine calling on all Liverymen to support the Silver Jubilee Appeal.

Simultaneously, a booklet in English and Welsh entitled “IN THEIR OWN WORDS”/”YN EU GEIRIAU EU HUNAIN “ was published and distributed to all Liverymen. The booklet contains tributes from a number of recipients of Awards from WLCOW over the past few years, who, in their own words, describe how their lives have been enhanced by their WLCOW Awards. A Message from the Master about the Fundraising Appeal contained in the booklet is reproduced below.


The Master’s Away Weekend 2018

Saesneg yn unig...

Fundraising Garden Party

The Master’s Away Weekend took place from 18-20 May 2018 in North Wales at the famous location of Portmeirion Village. A full report on the events of the week-end may be found here.

On the final afternoon 20 May, a Garden Party was held in aid of the Silver Jubilee Fundraising Appeal from 2.30 to 6.00 pm. The Party was hosted by Liveryman Mrs Bettina Harden MBE, MA and her husband David at Nanhoron, Pwllheli. An Auction and raffle were held in aid of the Silver Jubilee Fund and while the exact sum remains to be calculated it appears that the afternoon raised over £5000. The Garden Party was a great success and our gratitude is due to Mr and Mrs Harden for so kindly and generously opening their house and gardens (both of historical importance, spectacular and very beautifully and lovingly maintained) to a large crowd of some 110 people (at the last count) comprising not only Liverymen and their spouses and friends but also many friends of the Master and other Liverymen living in North Wales who supported the occasion and the Silver Jubilee Fund.

Information regarding the gardens at Nanhoron, Pwllheli.
Auction and Raffle details.


BESPOKE LIVERY BROOCH FOR THE SILVER JUBILEE

To celebrate the Silver Jubilee Anniversary of the founding of the Worshipful Livery Company of Wales, a Sterling Silver brooch in Celtic style with a dragon’s head etched into the head of the brooch for lady Liverymen and Liverymen’s wives has been commissioned. One prototype has been made and is pictured below. It measures 1.75 inches and will be a special edition limited to 50 copies. All brooches will be hallmarked and numbered.

The Court and PR Committees have seen the prototype and authorised the brooch to be put up for sale subject to a sufficient number of brooches being ordered. The cost of the brooches will be cheaper the more we order. The cost price to WLCOW for 20 pieces will be £80 each, 30 pieces will be £76 and if all the remaining 49 pieces are made then the price will come down to £72.

To date orders for 20 have been received. Please email the Master on master@liverycompanywales.cymru if you are interested in ordering one.


Silver Jubilee Concert and Supper at Y Senedd, Cardiff Bay

Saesneg yn unig...

On the lovely summer evening of 4th July 2018 the Worshipful Livery Company of Wales celebrated its Silver Jubilee with a concert in Y Senedd, kindly sponsored by Lord Dafydd Elis Thomas. The concert, which was followed by supper, combined the talents of musicians drawn from Ensemble Cymru with those of seven young winners of the Livery Company’s Awards scheme.

One important aspect of the Livery Company’s Awards scheme has always been the nurturing of young musical talents and the Jubilee Concert showcased just seven of the many recent award winners in this category.

image

The picture shows the Founding Master Captain Sir Norman Lloyd-Edwards (front left) and the Master, Professor Gillian Davies (front right). Standing behind Professor Davies is the Senior Warden, Mr Geoff Hughes. Peryn Clement-Evans, principal clarinettist and Artistic Director of Ensemble Cymru, is flanked on his right by Glain Dafydd who provided the harp accompaniment to sopranos Olivia Hunt (on Peryn’s left) and Ffion Edwards (immediately behind him. These two sang the English and Welsh versions respectively of an Englyn written by Dr Hywel Griffiths in honour of the Company ‘s Silver Jubilee and translated by Eurwen Hulmston. Dr Griffith is a geographer at Aberystwyth University and Chair at the 2015 National Eisteddfod. The setting to music of the two versions of the Englyn was commissioned for this concert by the Master by way of two special Awards. The music for the English version –In the halls of our patronage, we share knowledge¬--was composed by John Hosking (Assistant organist St Asaph Cathedral) and the Welsh version –Yn neuaddau ein noddi, rhannu dysg--by Mared Emlyn, a tutor at Canolfan Gerdd William Mathias. These contrasting versions made a beautiful start to the concert, which continued with works by Handel, Beethoven and Gabriele Mario Piozzi. One of the award winners, Dr Simone Laghi, (violin) told the Liverymen and their guests something of the life of Piozzi, who married Hester Thrale of Tremeirchion in 1784. The Company award had enabled Dr Laghi to develop his studies of the composer and his wife, a talented writer.


The other award winners featured in the programme, Charlie Lovell-Jones and his sister Lizzie (violin and cello respectively), Martin Ludenbach (double bass) and Jack Sewter (horn) all came together for the final Breichlad arranged by Gareth Glyn. All award winners have their personal tales to tell and it is gratifying to see what a difference the Awards of the Worshipful Livery Company of Wales can make at the start of a young career.

John Solbé

More photos from Y Senedd 4th July 2018:

image

L-R Lord Dafydd Elis-Thomas, The Master, Mr Geoff Hughes, Senior Warden and Mr Nick Ramsey, AM for Mounmouth.

image


 

FUNDRAISING APPEAL SILVER JUBILEE 1993 – 2018

NOVEMBER 2018

Saesneg yn unig...

THE SILVER JUBILEE FUNDRAISING APPEAL was launched on Sunday 18 March 2018 during the Worshipful Livery Company of Wales’ annual Charity lunch held at ATLANTIC COLLEGE, ST DONATS. The appeal marks the twenty-fifth anniversary of the foundation of the Welsh Livery Guild in April 1993. Two bi-lingual pamphlets (English/Welsh) about the appeal were published and made available to Liverymen and the public in support of the appeal. One describes the aims and achievements of the Company and its Awards programme and the other, entitled “In their Own Words”, contains a series of tributes from winners of our Awards in recent years describing the benefits to award winners generally and them personally of WLCOW scholarships.

Meanwhile, a number of successful fundraising events have been held by the Company (see below and the News Section and Master’s blog 2017/2018 elsewhere on the website). Liverymen have also held fund-raising events at their homes and I am very grateful to all Liverymen who have worked hard to support the appeal and contributed financially to date.

The aim of the appeal was to reach out not only to Liverymen for financial support but also to reach out to the wider community in Wales to invite additional support from Welsh business circles, foundations and other organisations interested in promoting education in Wales. To coordinate this effort, An ad hoc Committee was set up in South Wales under the chairmanship of Liveryman Hugh Thomas CBE GCStJ LLD DL, and the North Wales Committee, chaired by Andrew Richards DL, was given the task of coordinating this part of our campaign in North Wales.

The Silver Jubilee Appeal will be ongoing for the calendar year from its launch in March and so will continue until the end of March 2019.

To date, much progress has been made and as much as £50,000 (inclusive of gift aid) has been donated to the Appeal Fund by a combination of Liverymen and their friends and by business circles and foundations. The SW ad hoc Committee and the NWC are in touch with many potential donors and I am confident that there are many more donations on the way and that we will get close to our target of £100,000.

The Silver Jubilee Appeal was the most important initiative of my Master’s year 2017/2018 which ended with the Installation of our new Master, Geoff Hughes, on October 20. He has asked me to continue to oversee the appeal with his cooperation and I look forward to working with all Liverymen to bring the appeal to a successful conclusion and am relying on the goodwill and support of all to this end.

Gillian Davies

Deputy Master


FEBRUARY 2019

Saesneg yn unig...

THE SILVER JUBILEE FUNDRAISING APPEAL was launched on Sunday 18 March 2018 during the Worshipful Livery Company of Wales’ annual Charity lunch held at ATLANTIC COLLEGE, ST DONATS. The appeal marks the twenty-fifth anniversary of the foundation of the Welsh Livery Guild in April 1993. Two bi-lingual pamphlets (English/Welsh) about the appeal were published and made available to Liverymen and the public in support of the appeal. One describes the aims and achievements of the Company and its Awards programme and the other, entitled “In their Own Words”, contains a series of tributes from winners of our Awards in recent years describing the benefits to award winners generally and them personally of WLCOW scholarships (copies are available on request from the clerk, at clerk@liverycompanywales.cymru).

Meanwhile, a number of successful fundraising events have been held by the Company (see below and under News and Master’s blog 2017/2018 elsewhere on the website). Liverymen have also held fund-raising events at their homes and I am very grateful to all Liverymen who have worked hard to support the appeal and contributed financially to date.

The aim of the appeal was to reach out not only to Liverymen for financial support but also to reach out to the wider community in Wales to invite additional support from Welsh business circles, foundations and other organisations interested in promoting education in Wales. To coordinate this effort, an ad hoc Committee was set up in South Wales under the chairmanship of Liveryman Hugh Thomas CBE GCStJ LLD DL, and the North Wales Committee, chaired by Andrew Richards DL, was given the task of coordinating this part of our campaign in North Wales.

The Silver Jubilee Appeal was launched in March 2018 at a Charity lunch at Atlantic College and in April 2018 with a 25th Anniversary Dinner at Lincoln’s Inn. The Appeal will continue until the end of April 2019. The final event in the Silver Jubilee Year will be a fund-raising Reception and Buffet Supper kindly hosted by Lord (Mervyn) Davies of Abersoch and Lady Davies at their home in London to which a small group of invited potential donors will be invited.

To date, much progress has been made and as much as £65,000 (inclusive of gift aid) has been donated to the Appeal Fund by a combination of Liverymen and their friends and by business circles and foundations. The SW ad hoc Committee and the NWC are in touch with a number of potential donors and I am confident that there are many more donations on the way and that we will get close to our target of £100,000.

The Silver Jubilee Appeal was the most important initiative of my Master’s year 2017/2018 which ended with the Installation of our new Master, Geoff Hughes, on October 20, 2018. He has asked me to continue to oversee the appeal with his cooperation and I look forward to working with all Liverymen to bring the appeal to a successful conclusion and am relying on the goodwill and support of all to this end.

Gillian Davies

Deputy Master


NOVEMBER 2019

Saesneg yn unig...

THE SILVER JUBILEE FUNDRAISING APPEAL was launched on Sunday 18 March 2018 during the Worshipful Livery Company of Wales’ annual Charity lunch held at ATLANTIC COLLEGE, ST DONATS. The appeal marked the twenty-fifth anniversary of the foundation of the Welsh Livery Guild in April 1993. Two bi-lingual pamphlets (English/Welsh) about the appeal were published and made available to Liverymen and the public in support of the appeal. One describes the aims and achievements of the Company and its Awards programme and the other, entitled “In their Own Words”, contains a series of tributes from winners of our Awards in recent years describing the benefits to award winners generally and them personally of WLCOW scholarships (copies are available on request from the clerk, at clerk@liverycompanywales.cymru).

Meanwhile, a number of successful fundraising events have been held by the Company (see below and under News and Master’s blog 2017/2018 elsewhere on the website). Liverymen have also held fund-raising events at their homes and I am very grateful to all Liverymen who have worked hard to support the appeal and contributed financially to date.

The aim of the appeal was to reach out not only to Liverymen for financial support but also to reach out to the wider community in Wales to invite additional support from Welsh business circles, foundations and other organisations interested in promoting education in Wales. To coordinate this effort, an ad hoc Committee was set up in South Wales under the chairmanship of Liveryman Hugh Thomas CBE GCStJ LLD DL, and the North Wales Committee, chaired by Andrew Richards DL, was given the task of coordinating this part of our campaign in North Wales.

The Silver Jubilee Appeal was launched in March 2018 at a Charity lunch at Atlantic College and in April 2018 with a 25th Anniversary Dinner at Lincoln’s Inn. The Appeal was due to continue until the end of April 2019. The final event in the Silver Jubilee Year is to be a fund-raising Reception and Buffet Supper kindly hosted by Liveryman Lord (Mervyn) Davies of Abersoch and Lady Davies at their home in London to which a small group of invited potential donors will be invited. This event was due to take place in April 2019 but was postponed at the request of Lord Davies for family reasons. A new date for the event will be notified shortly.

To date, much progress has been made and as much as £80,,000 (inclusive of gift aid) has been donated to the Appeal Fund by a combination of Liverymen and their friends and by business circles and foundations as well as other Livery Companies. Donations are still coming in and the appeal is now being coordinated by the Charity Committee. I am confident that there are more donations on the way and that we will get close to our target of £100,000.

The Silver Jubilee Appeal was the most important initiative of my Master’s year 2017/2018, which ended with the Installation of the new Master, Geoff Hughes, over a year ago on October 20, 2018. At the time, he asked me to continue to oversee the appeal with his cooperation. Meanwhile, as mentioned above, the appeal has continued and I am very grateful to all Liverymen who have helped to bring the appeal to what we hope will be a successful conclusion and I continue to rely on the goodwill and support of all to this end.

Gillian Davies

Master 2017/2018