header-slideshow-8

LLYS GOSOD

LLYS GOSOD - MAWRTH 31ain, 2021

Roedd gosodiad ein Meistr newydd, Dr Kathy Seddon, ar Fawrth 31ain, 2021 yn achlysur gwych ac yn un a osododd rai cynsail newydd, oherwydd mai dyma oedd ein gosodiad rhithwir cyntaf.

zoom

O ganlyniad, roedd y presenoldeb yn un o'r mwyaf a gawsom sef 80 i gyd - yn rhannol oherwydd bod gwesteion allanol trawiadol wedi'u gwahodd gan Gadeirydd PRC, Agnes Xavier-Phillips a oedd yn debyg i ryw fath o sgit ar 'Burkes Peerages". Gyda dwy Fonesig, y Fonesig Fiona Woolf a'r Fonesig Claire Clancy, dau Arglwydd Raglawiaid - Mrs Morfudd Meredith (De Morgannwg) a'r Athro Peter Vaughan (Morgannwg Ganol) – a nifer fawr o Swyddogion Cwmni Lifrai Llundain gan gynnwys Meistr Margaret Bickford -Smith (Cymrodeddwr), Meistr David Woodward (Gwneuthurwyr Dodrefn) a'r Cyn Feistr Nick Hughes (Cyfreithwyr) ynghyd â Chlercod a Chlercod Cynorthwyol, Uwch Wardeiniaid ac Iau sy'n cynrychioli'r tri uchod o Gwmnïau Lifrai Llundain.
Yn ogystal cynrychiolwyd Ynadaeth Mainc Canolbarth Cymru ynghyd â gwesteion uchel eu parch o CBI Cymru, Dawns Ffin, Prifysgol Caerdydd a chwmnïau cyfreithiol.

Ni chollwyd dim o urddas na phasiantri'r gosod trwy ei gynnal yn rhithwir. Roedd ein Meistr newydd, Kathy yn edrych yn wych a nododd cymaint yr oedd yn edrych ymlaen at y flwyddyn newydd hon a diolchodd i bawb am fynychu.

Gosodwyd y canlynol yn Seremoni'r Llys Gosod.

 

Y Meistr, Dr Kathy Seddon PhD, FRSA, FLS, CF

 

 

Uwch Warden Stuart Castledine

 

 

Warden Iau John Charles TD*, DL, MCIOB, MinstRE AMICE

 

Uwch Gynorthwyydd Llys, Agnes Xavier-Phillips JP DL LLB (Hons)

 

Almoner, PM Ron Eccles DSc